Masz problem natury windykacyjnej?

Poznaj naszą Kancelarię

Polityka prywatności

Nasza polityka Rodo Komornik przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonania innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii i czyni to na podstawie art. 3 ustawy o komornikach sądowych oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji; ponadto dane są przetwarzane w zakresie odpowiedniego funkcjonowania Kancelarii (dostawcy towarów i usług).

zobacz więcej

Infrastruktura informatyczna kancelarii

Kancelaria korzysta z:
• KOMORNIK-ONLINE
• LICYTACJE.KOMORNIK.PL
• OGNIVO (z dostępem do banków spółdzielczych oraz SKOK-ów)
• EPU (numer ID Komornika: 1186)
• e-CEPIK
• REJESTR ZASTAWÓW
• CEIDG
• e-REGON NIP KRS
• E-KRS
• PUE ZUS
• Baza PESEL / Pesel Net CPD
• EKW

zobacz więcej

Nasze licytacje

Licytacje ruchomości
Przystępujący do licytacji ruchomości obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Nabywca licytacyjny musi wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. W przypadku, w którym cena ruchomości przekroczyła 500 zł, to obowiązek nabywcy ograniczony zostaje do opłacenia jednej piątej wylicytowanej kwoty, jednak nie mniej niż 500 zł. Pozostałą należność należy uiścić maksymalnie w dniu następnym, do godziny 12.00. Pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

Licytacje nieruchomości
Osoba przystępująca do licytacji nieruchomości powinna posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także uiścić na dzień przed licytacja rękojmie w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto komornika sądowego bądź osobiście w siedzibie kancelarii. W przypadku przystąpienia do licytacji przez pełnomocnika pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zobacz wszystkie nasze licytacje

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli chcą Państwo się z nami skontaktować, prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

    Adres

    ul. Mikołaja Kopernika 31/5
    64-600 Oborniki

    Zadzwoń do nas