Właściwość terytorialna

Kancelaria komornika Tomasz Chojnackiego prowadzi postępowania egzekucyjne w granicach swojej właściwości (Powiat Obornicki), a także w przypadku spełnienia przez komornika warunków przewidzianych przez art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela z wykluczeniem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Dokonując wyboru komornika spoza rewiru, wierzyciel winien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika.

Zadzwoń do nas